ХАВАР / ЗУН 2019

YAMĀ Mongolian Cashmere by Gobi.

Итали ухаанаас гарсан, Монгол ураар мэндэлсэн Говийн YAMĀ LUXURY BRAND.
ЭРЭГТЭЙ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАРУУД
АКСЕССУАР
ЭМЭГТЭЙ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАРУУД

YAMĀ Mongolian Cashmere by Gobi.

Итали ухаанаас гарсан, Монгол ураар мэндэлсэн Говийн YAMĀ LUXURY BRAND.
ЭМЭГТЭЙ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАРУУД
ЭРЭГТЭЙ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАРУУД
АКСЕССУАР