Дэлгүүрийн байршил
Дэлгүүрийн байршил

Дэлгүүрийн байршил

Салбар дэлгүүрүүд

Gobi Cashmere
Gobi Cashmere
Дэлгүүрийн байршил

Галлериа улаанбаатар салбар

Сүхбаатар дүүрэг, Засгийн газрын ордны зүүн талд,

Улаанбаатар, Монгол

Утас: 7004 8888-1-3-2

Даваа - Ням: 10:00 - 19:00

Дэлгүүрийн байршил

үйлдвэрийн дэргэдэх төв дэлгүүр

Хан-Уул дүүрэг, Үйлдвэрийн гудамж,

Улаанбаатар, Монгол

Утас: 7004 8888-1-2

Даваа - Ням: 10:00 - 19:00