Энгэр хэсэгт ромбон хээтэй свитер захтай цамц
Энгэр хэсэгт ромбон хээтэй свитер захтай цамц
Энгэр хэсэгт ромбон хээтэй свитер захтай цамц
Энгэр хэсэгт ромбон хээтэй свитер захтай цамц
Энгэр хэсэгт ромбон хээтэй свитер захтай цамц

Энгэр хэсэгт ромбон хээтэй свитер захтай цамц

Өнгө

Энгэр хэсэгт ромбон хээтэй свитер захтай цамц

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • Жаккард сүлжээтэй
  • Энгэр хэсэгт хомбон хээтэй
  • Свитер захтай
  • Стандарт өмсгөлтөй

Түр хүлээнэ үү.