Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс
Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс
Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс
Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс
Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс

Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс

Өнгө

Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймсХагас, Судлан хээтэй, зузаан оймсХагас, Судлан хээтэй, зузаан оймсХагас, Судлан хээтэй, зузаан оймсХагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс
Хэмжээ:XL

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • Энгийн сүлжээтэй
  • Шагайнаас дээгүүр татсан урттай
  • Хагас судлан хээтэй 
  • Зузаан
  • Unisex

Түр хүлээнэ үү.