Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс
Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс
Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс
Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс
Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс

Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс

Өнгө

Хагас, Судлан хээтэй, зузаан оймсХагас, Судлан хээтэй, зузаан оймсХагас, Судлан хээтэй, зузаан оймсХагас, Судлан хээтэй, зузаан оймсХагас, Судлан хээтэй, зузаан оймс
Хэмжээ:XL

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • Оймс
  • Энгийн сүлжээтэй
  • Шагайнаас дээгүүр татсан урттай
  • Хагас судлан хээтэй
  • Unisex

Түр хүлээнэ үү.