Ханан хээ сүлжээтэй дугуй захтай цамц
Ханан хээ сүлжээтэй дугуй захтай цамц
Ханан хээ сүлжээтэй дугуй захтай цамц
Ханан хээ сүлжээтэй дугуй захтай цамц
Ханан хээ сүлжээтэй дугуй захтай цамц

Ханан хээ сүлжээтэй дугуй захтай цамц

Өнгө

Ханан хээ сүлжээтэй дугуй захтай цамцХанан хээ сүлжээтэй дугуй захтай цамц

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 100% ноолуур 
  • Ханан хээ сүлжээтэй
  • Стандарт өмсгөлтэй
  • Дугуй захтай

Түр хүлээнэ үү.