Хээтэй хөнжил "МӨНГӨНИЙ МОД"
Хээтэй хөнжил "МӨНГӨНИЙ МОД"
Хээтэй хөнжил "МӨНГӨНИЙ МОД"
Хээтэй хөнжил "МӨНГӨНИЙ МОД"
Хээтэй хөнжил "МӨНГӨНИЙ МОД"

Хээтэй хөнжил "МӨНГӨНИЙ МОД"

Өнгө

Хээтэй хөнжил "МӨНГӨНИЙ МОД"Хээтэй хөнжил "МӨНГӨНИЙ МОД"Хээтэй хөнжил "МӨНГӨНИЙ МОД"Хээтэй хөнжил "МӨНГӨНИЙ МОД"
Хэмжээ:220 X 200 СМ

Тайлбар

  •  100% ноолуур 
  •  Хээтэй нэхмэл хөнжил 
  •  'МӨНГӨНИЙ МОД'
  •  Хэмжээ: 220 Х 200 СМ

Түр хүлээнэ үү.