Хээтэй зузаан шааль
Хээтэй зузаан шааль
Хээтэй зузаан шааль
Хээтэй зузаан шааль
Хээтэй зузаан шааль

Хээтэй зузаан шааль

Өнгө

Хээтэй зузаан шааль
Хэмжээ:200 Х 70 СМ

Тайлбар

  •  100% ноолуур 
  •  Хээтэй зузаан нэхмэл шааль
  •  Хэмжээ: 200 Х 70 СМ + 2 Х 10 СМ цацаг
  •  Unisex

Түр хүлээнэ үү.