Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол

Малгай ороолт хослол

Өнгө

Малгай ороолт хослолМалгай ороолт хослолМалгай ороолт хослолМалгай ороолт хослол

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 100% Ноолуур
  • Малгай
  •  2 талаар өмсөх зориулалттай
  •  Чих дарсан бүчтэй
  •  Ямаа дүрсэлсэн сүлжээстэй
  •  Ороолт
  •  2 талаар зүүх боломжтой
  •  Давхар сүлжээстэй
  •  Хэмжээ 130 Х 17 СМ

Түр хүлээнэ үү.