Пиксель дүрслэлтэй инташи цамц
Пиксель дүрслэлтэй инташи цамц
Пиксель дүрслэлтэй инташи цамц
Пиксель дүрслэлтэй инташи цамц
Пиксель дүрслэлтэй инташи цамц

Пиксель дүрслэлтэй инташи цамц

Өнгө

Пиксель дүрслэлтэй инташи цамц

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • Энгийн сүлжээтэй
  • Сул өмсгөлтэй
  • Хурц тод өнгийн илэрхийлэл бүхий инташитай
  • Unisex

Түр хүлээнэ үү.