Принттэй шааль "БАЛЕТЧИН БҮСГҮЙ, Лили цэцэг"
Принттэй шааль "БАЛЕТЧИН БҮСГҮЙ, Лили цэцэг"
Принттэй шааль "БАЛЕТЧИН БҮСГҮЙ, Лили цэцэг"
Принттэй шааль "БАЛЕТЧИН БҮСГҮЙ, Лили цэцэг"

Принттэй шааль "БАЛЕТЧИН БҮСГҮЙ, Лили цэцэг"

Өнгө

Принттэй шааль "БАЛЕТЧИН БҮСГҮЙ, Лили цэцэг"Принттэй шааль "БАЛЕТЧИН БҮСГҮЙ, Лили цэцэг"Принттэй шааль "БАЛЕТЧИН БҮСГҮЙ, Лили цэцэг"
Хэмжээ:200 Х 65 СМ

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • Зураач: Ч.Сэндэм
  • Хэмжээ: 200 X 65 CM
  • Утасны номер: 200/2

Түр хүлээнэ үү.