Принттэй шааль "Хараацай ба Сарнай цэцэг"
Принттэй шааль "Хараацай ба Сарнай цэцэг"
Принттэй шааль "Хараацай ба Сарнай цэцэг"
Принттэй шааль "Хараацай ба Сарнай цэцэг"

Принттэй шааль "Хараацай ба Сарнай цэцэг"

Өнгө

Принттэй шааль "Хараацай ба Сарнай цэцэг"
Хэмжээ:200 Х 65 СМ

Тайлбар

  • 100% Ноолуур
  • Зураач: Ч.Сэндэм
  • Хэмжээ: 200 Х 65
  • Утасны дугаар: 200/2

Түр хүлээнэ үү.