Принттэй шааль 'НУМ СУМ'
Принттэй шааль 'НУМ СУМ'
Принттэй шааль 'НУМ СУМ'
Принттэй шааль 'НУМ СУМ'

Принттэй шааль 'НУМ СУМ'

Өнгө

Принттэй шааль 'НУМ СУМ'
Хэмжээ:160 Х 65 СМ

Тайлбар

  • 100% ноолуур 
  • 'Нум сум'
  • Хэмжээ: 160 Х 65 СМ 
  • Утасны номер: 200/2

Түр хүлээнэ үү.