Принттэй шааль 'ӨҮЛЭН ЭХ'
Принттэй шааль 'ӨҮЛЭН ЭХ'
Принттэй шааль 'ӨҮЛЭН ЭХ'
Принттэй шааль 'ӨҮЛЭН ЭХ'

Принттэй шааль 'ӨҮЛЭН ЭХ'

Өнгө

Принттэй шааль 'ӨҮЛЭН ЭХ'
Хэмжээ:200 X 65 СМ

Тайлбар

  • 100% ноолуур 
  • 'Өүлэн эх' 
  • Хэмжээ: 200 Х 65 СМ 
  • Утасны номер: 60/2

Түр хүлээнэ үү.