Принттэй шааль 'Цэцэгсийн өнгө'
Принттэй шааль 'Цэцэгсийн өнгө'
Принттэй шааль 'Цэцэгсийн өнгө'
Принттэй шааль 'Цэцэгсийн өнгө'

Принттэй шааль 'Цэцэгсийн өнгө'

Өнгө

Принттэй шааль 'Цэцэгсийн өнгө'
Хэмжээ:200 Х 65 СМ

Тайлбар

  • 100% ноолуур 
  • ' ICECREAM ' коллекци
  • ' Цэцэгсийн өнгө'
  • Хэмжээ: 200 Х 65 СМ
  • Утасны номер: 60/2
  • Unisex

Түр хүлээнэ үү.