Принттэй шааль "Цэцгэн хээ"
Принттэй шааль "Цэцгэн хээ"
Принттэй шааль "Цэцгэн хээ"
Принттэй шааль "Цэцгэн хээ"

Принттэй шааль "Цэцгэн хээ"

Өнгө

Принттэй шааль "Цэцгэн хээ"
Хэмжээ:200 Х 90 СМ

Тайлбар

  • 100% Ноолуур
  • Хэмжээ: 200 X 90 CM
  • Утасны дугаар: 200/2

Түр хүлээнэ үү.