Шаалин захтай, бүчтэй цамц
Шаалин захтай, бүчтэй цамц
Шаалин захтай, бүчтэй цамц
Шаалин захтай, бүчтэй цамц

Шаалин захтай, бүчтэй цамц

Өнгө

Шаалин захтай, бүчтэй цамцШаалин захтай, бүчтэй цамцШаалин захтай, бүчтэй цамц

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 100% ноолуур  
  • Энгийн сүлжээтэй 
  • Сул өмсгөлтэй
  • Шаалин захтай
  • Бүчтэй

Түр хүлээнэ үү.