Судал сүлжээтэй хагас босоо захтай цамц
Судал сүлжээтэй хагас босоо захтай цамц
Судал сүлжээтэй хагас босоо захтай цамц
Судал сүлжээтэй хагас босоо захтай цамц
Судал сүлжээтэй хагас босоо захтай цамц
Судал сүлжээтэй хагас босоо захтай цамц
Судал сүлжээтэй хагас босоо захтай цамц

Судал сүлжээтэй хагас босоо захтай цамц

Өнгө

Судал сүлжээтэй хагас босоо захтай цамцСудал сүлжээтэй хагас босоо захтай цамцСудал сүлжээтэй хагас босоо захтай цамц

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • Кебель сүлжээтэй
  • Хагас бариу өмсгөлтэй
  • Хагас босоо захтай

Түр хүлээнэ үү.