Судал сүлжээтэй нимгэн малгай
Судал сүлжээтэй нимгэн малгай
Судал сүлжээтэй нимгэн малгай
Судал сүлжээтэй нимгэн малгай

Судал сүлжээтэй нимгэн малгай

Өнгө

Судал сүлжээтэй нимгэн малгайСудал сүлжээтэй нимгэн малгайСудал сүлжээтэй нимгэн малгайСудал сүлжээтэй нимгэн малгайСудал сүлжээтэй нимгэн малгайСудал сүлжээтэй нимгэн малгайСудал сүлжээтэй нимгэн малгайСудал сүлжээтэй нимгэн малгайСудал сүлжээтэй нимгэн малгайСудал сүлжээтэй нимгэн малгайСудал сүлжээтэй нимгэн малгай
Хэмжээ:F

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • Малгай
  • Энгийн Сүлжээтэй
  • Манжет Судал Сүлжээтэй нугалагддаг
  • Стандарт өмсгөлтэй
  • Unisex

Түр хүлээнэ үү.