Судал сүлжээтэй нимгэн свитер
Судал сүлжээтэй нимгэн свитер
Судал сүлжээтэй нимгэн свитер
Судал сүлжээтэй нимгэн свитер
Судал сүлжээтэй нимгэн свитер
Судал сүлжээтэй нимгэн свитер

Судал сүлжээтэй нимгэн свитер

Өнгө

Судал сүлжээтэй нимгэн свитер

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 70% Ноолуур 30% Торго
  • Торгоны холиотой
  • Судал сүлжээтэй
  • Бариу өмсгөлтэй

Түр хүлээнэ үү.