Судал сүлжээтэй өмд
Судал сүлжээтэй өмд
Судал сүлжээтэй өмд
Судал сүлжээтэй өмд
Судал сүлжээтэй өмд

Судал сүлжээтэй өмд

Өнгө

Судал сүлжээтэй өмдСудал сүлжээтэй өмд
Хэмжээ:S

Тайлбар

  • 70% Ноолуур 30% Торго
  • Торгоны холиотой
  • Судал сүлжээтэй
  • Доошоо өргөссөн загвартай

Түр хүлээнэ үү.