Сул өмсгөлтэй свитерэн цамц
Сул өмсгөлтэй свитерэн цамц
Сул өмсгөлтэй свитерэн цамц
Сул өмсгөлтэй свитерэн цамц

Сул өмсгөлтэй свитерэн цамц

Өнгө

Сул өмсгөлтэй свитерэн цамц

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 100% Ноолуур
  • Сул өмсгөлтэй
  • Энгийн сүлжээтэй
  • Свитер захтай

Түр хүлээнэ үү.