2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц

2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц

Өнгө

2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  •  100% ноолуур
  •  2 талаараа өмсөх зориулттай
  •  Хагас сул өмсгөлтэй
  •  Хагас босоо захтай
  •  Цахилгаантай
  •  Халаастай

Түр хүлээнэ үү.