2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц

2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц

Өнгө

2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц2 талаараа өмсөгддөг эрэгтэй цахилгаантай цамц

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 100% ноолуур 
  • 2 талаараа өмсөх зориулттай 
  • Хагас сул өмсгөлтэй 
  • Хагас босоо захтай 
  • Цахилгаантай 
  • Халаастай

Түр хүлээнэ үү.