2 талаараа өмсөгддөг, цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг, цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг, цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг, цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг, цахилгаантай цамц
2 талаараа өмсөгддөг, цахилгаантай цамц

2 талаараа өмсөгддөг, цахилгаантай цамц

Өнгө

2 талаараа өмсөгддөг, цахилгаантай цамц2 талаараа өмсөгддөг, цахилгаантай цамц2 талаараа өмсөгддөг, цахилгаантай цамц

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 100% ноолуур 
  • 2 талаараа өмсөх зориулттай 
  • Хагас бариу өмсгөлтэй 
  • Хагас босоо захтай 
  • Цахилгаантай

Түр хүлээнэ үү.