3 өнгөний судал бүхий бариу өмсгөлтэй цамц
3 өнгөний судал бүхий бариу өмсгөлтэй цамц
3 өнгөний судал бүхий бариу өмсгөлтэй цамц
3 өнгөний судал бүхий бариу өмсгөлтэй цамц
3 өнгөний судал бүхий бариу өмсгөлтэй цамц

3 өнгөний судал бүхий бариу өмсгөлтэй цамц

Өнгө

3 өнгөний судал бүхий бариу өмсгөлтэй цамц

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 100% ноолуур 
  • Өнгө алаглуулан нарийн судал дээр босоо судал оруулсан сүлжээстэй 
  • Хагас бариу өмсгөлтэй 
  • Дугуй захтай

Түр хүлээнэ үү.