Энгэр хэсэгт ромбон хээ сүлжээтэй цамц
Энгэр хэсэгт ромбон хээ сүлжээтэй цамц
Энгэр хэсэгт ромбон хээ сүлжээтэй цамц
Энгэр хэсэгт ромбон хээ сүлжээтэй цамц

Энгэр хэсэгт ромбон хээ сүлжээтэй цамц

Өнгө

Энгэр хэсэгт ромбон хээ сүлжээтэй цамц

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • Дугуй захтай
  • Энгэр хэсэгт ромбон хээ сүлжээтэй
  • Цахилгаантай
  • Стандарт өмсгөлтэй 

Түр хүлээнэ үү.