Хагас, Судлан хээтэй оймс
Хагас, Судлан хээтэй оймс
Хагас, Судлан хээтэй оймс
Хагас, Судлан хээтэй оймс
Хагас, Судлан хээтэй оймс

Хагас, Судлан хээтэй оймс

Өнгө

Хагас, Судлан хээтэй оймсХагас, Судлан хээтэй оймс
Хэмжээ:L

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • Энгийн сүлжээтэй
  • Шагайнаас дээгүүр татсан урттай
  • Хагас судлан хээтэй 
  • Unisex

Түр хүлээнэ үү.