Хээтэй цацагтай ороолт
Хээтэй цацагтай ороолт
Хээтэй цацагтай ороолт
Хээтэй цацагтай ороолт

Хээтэй цацагтай ороолт

Өнгө

Хээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолт
Хэмжээ:170 X 30 СМ

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • Хээтэй нэхмэл ороолт
  • Хэмжээ: 170 Х 30 СМ + 2 Х 10 СМ цацаг
  • Unisex

Түр хүлээнэ үү.