Хээтэй цацагтай ороолт
Хээтэй цацагтай ороолт
Хээтэй цацагтай ороолт
Хээтэй цацагтай ороолт

Хээтэй цацагтай ороолт

Өнгө

Хээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолтХээтэй цацагтай ороолт
Хэмжээ:170 X 30 СМ

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • Нэхмэл ороолт
  • Хэмжээ: 170 Х 30 СМ + 2 Х 10 СМ зөөлөн цацаг
  • Unisex 

Түр хүлээнэ үү.