Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол

Малгай ороолт хослол

Өнгө

Малгай ороолт хослол
Хэмжээ:10-12 сар

Тайлбар

  • 100% Ноолуур
  • Малгай
  • 2 талаар өмсөх зориулалттай
  • Чих дарсан бүчтэй
  • Ямаа дүрсэлсэн сүлжээстэй
  • Ороолт
  • 2 талаар зүүх боломжтой
  • Давхар сүлжээстэй
  • Хэмжээ 130 Х 17 СМ

Түр хүлээнэ үү.