Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол
Малгай ороолт хослол

Малгай ороолт хослол

Өнгө

Малгай ороолт хослол
Хэмжээ:F

Тайлбар

  •  100% Ноолуур
  •  Малгай
  •  Судал сүлжээтэй
  •  Манжет хэсэг нуглагддаг
  •  Ороолт
  •  Судал сүлжээтэй
  •  Хэмжээ 180 Х 27 СМ

Түр хүлээнэ үү.