Принттэй шааль "AUDREY"
Принттэй шааль "AUDREY"
Принттэй шааль "AUDREY"
Принттэй шааль "AUDREY"

Принттэй шааль "AUDREY"

Өнгө

Принттэй шааль "AUDREY"
Хэмжээ:90 X 90 CM

Тайлбар

  • 100% Ноолуур 
  • Хэмжээ: 90 X 90 CM
  • Утасны номер: 200/2

Түр хүлээнэ үү.