Принттэй шааль 'БАЙГАЛЬ ЭХ'
Принттэй шааль 'БАЙГАЛЬ ЭХ'
Принттэй шааль 'БАЙГАЛЬ ЭХ'
Принттэй шааль 'БАЙГАЛЬ ЭХ'

Принттэй шааль 'БАЙГАЛЬ ЭХ'

Өнгө

Принттэй шааль 'БАЙГАЛЬ ЭХ'
Хэмжээ:200 X 65 СМ

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • Байгаль эх Зураач: Н.Туяа
  • Хэмжээ: 200 Х 65 СМ
  • Утасны номер: 200/2

Түр хүлээнэ үү.