Принттэй шааль 'ГЭРЭЛ СҮҮДЭР'
Принттэй шааль 'ГЭРЭЛ СҮҮДЭР'
Принттэй шааль 'ГЭРЭЛ СҮҮДЭР'
Принттэй шааль 'ГЭРЭЛ СҮҮДЭР'

Принттэй шааль 'ГЭРЭЛ СҮҮДЭР'

Өнгө

Принттэй шааль 'ГЭРЭЛ СҮҮДЭР'
Хэмжээ:200 Х 90 СМ

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • "Гэрэл сүүдэр"
  • "YAMA" коллекци
  • Хэмжээ: 200 Х 90 СМ
  • Утасны номер: 200/2
  • Unisex 

Түр хүлээнэ үү.