Принттэй шааль "Цагаан уул цэцэг"
Принттэй шааль "Цагаан уул цэцэг"
Принттэй шааль "Цагаан уул цэцэг"
Принттэй шааль "Цагаан уул цэцэг"

Принттэй шааль "Цагаан уул цэцэг"

Өнгө

Принттэй шааль "Цагаан уул цэцэг"
Хэмжээ:200 X 65 СМ

Тайлбар

  • 100% Ноолуур
  • "Цагаан уул цэцэг"
  • Зураач: Н.Туяа
  • Хэмжээ: 200 Х 65 СМ
  • Утасны хэмжээ: 60/2

Түр хүлээнэ үү.