Принттэй шааль 'ЦЭЦГИЙН ЗОХИОМЖ'
Принттэй шааль 'ЦЭЦГИЙН ЗОХИОМЖ'
Принттэй шааль 'ЦЭЦГИЙН ЗОХИОМЖ'
Принттэй шааль 'ЦЭЦГИЙН ЗОХИОМЖ'

Принттэй шааль 'ЦЭЦГИЙН ЗОХИОМЖ'

Өнгө

Принттэй шааль 'ЦЭЦГИЙН ЗОХИОМЖ'
Хэмжээ:200 X 65 СМ

Тайлбар

  • 100% ноолуур 
  •  'Цэцгийн зохиомж'
  • Хэмжээ: 200 Х 65 СМ
  • Утасны номер: 200/2

Түр хүлээнэ үү.