Принттэй шааль 'YAMA' коллекци 'ЦЭЦГЭН ХЭЭ'
Принттэй шааль 'YAMA' коллекци 'ЦЭЦГЭН ХЭЭ'
Принттэй шааль 'YAMA' коллекци 'ЦЭЦГЭН ХЭЭ'
Принттэй шааль 'YAMA' коллекци 'ЦЭЦГЭН ХЭЭ'

Принттэй шааль 'YAMA' коллекци 'ЦЭЦГЭН ХЭЭ'

Өнгө

Принттэй шааль 'YAMA' коллекци 'ЦЭЦГЭН ХЭЭ'
Хэмжээ:200 Х 90 СМ

Тайлбар

  • 100% ноолуур 
  • 'YAMA' коллекци 
  • 'Цэцгэн хээ'
  • Хэмжээ: 200 Х 90 СМ 
  • Утасны номер: 200/2

Түр хүлээнэ үү.