Принттэй шааль "Зэрэглээ"
Принттэй шааль "Зэрэглээ"
Принттэй шааль "Зэрэглээ"
Принттэй шааль "Зэрэглээ"

Принттэй шааль "Зэрэглээ"

Өнгө

Принттэй шааль "Зэрэглээ"
Хэмжээ:200 X 65 CM

Тайлбар

  • 100% ноолуур 
  • "Зэрэглээ"
  • Зураач: Ч.Сэндэм
  • Хэмжээ: 200 X 65 CM
  • Утасны номер: 200/2
  • Эмэгтэй

Түр хүлээнэ үү.