Судал сүлжээтэй бүчтэй малгай
Судал сүлжээтэй бүчтэй малгай
Судал сүлжээтэй бүчтэй малгай
Судал сүлжээтэй бүчтэй малгай

Судал сүлжээтэй бүчтэй малгай

Өнгө

Судал сүлжээтэй бүчтэй малгай
Хэмжээ:3-4 нас

Тайлбар

  • 100% Ноолуур
  • Судал сүлжээтэй
  • Чих дарсан
  • Бүчтэй
  • Салдаг пон пон үстэй 

Түр хүлээнэ үү.