Судалтай зузаан шааль
Судалтай зузаан шааль
Судалтай зузаан шааль
Судалтай зузаан шааль
Судалтай зузаан шааль

Судалтай зузаан шааль

Өнгө

Судалтай зузаан шааль
Хэмжээ:200 Х 70 СМ

Тайлбар

  • 100% ноолуур
  • "Судалтай зузаан нэхмэл шааль"
  • Хэмжээ: 200 Х 70 СМ + 2 Х 10 СМ зөөлөн цацаг
  • Unisex 

Түр хүлээнэ үү.