Торгоны холиотой нимгэн свитер цамц
Торгоны холиотой нимгэн свитер цамц
Торгоны холиотой нимгэн свитер цамц
Торгоны холиотой нимгэн свитер цамц
Торгоны холиотой нимгэн свитер цамц

Торгоны холиотой нимгэн свитер цамц

Өнгө

Торгоны холиотой нимгэн свитер цамцТоргоны холиотой нимгэн свитер цамцТоргоны холиотой нимгэн свитер цамц

Хэмжээ сонгох

Тайлбар

  • 70% Ноолуур, 30% Торго
  • Энгийн сүлжээтэй
  • Стандарт өмсгөлтөй
  • Нимгэн
  • Свитер захтай

Түр хүлээнэ үү.